Colofón

Esta web é un produto desenvolvido pola Navalla suíza e que foi publicado en marzo de 2015.

Tecnoloxía

No proceso de creación da web só empregamos software libre.

  • O servidor é un Ubuntu 10.04.4 LTS.
  • As páxinas son servidas por un Apache 2.2.14.
  • O sitio está construido co framework de PHP5 Laravel e co framework de CSS cSans xunto co preprocesador styleCow. Estas ferramentas foron desenvolvidas pola Navalla suíza.

Deseño

O logotipo e o deseño son creación da Navalla suíza. A tipografía usada en toda a web é a Open Sans e as cores, o verde #87b546 e o negro.